AGENDA

Abril de 2020

Dilluns, 6

10:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/04/2020)

Dimarts, 7

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària. Videoconferència

Sala de mesa

(Aparició al web: 03/04/2020)

16:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/04/2020)

Dimecres, 8

16:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/04/2020)

Dijous, 9

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/04/2020)

Dimarts, 14

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 09/04/2020)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 09/04/2020)

16:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/04/2020)

Dimecres, 15

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/04/2020)

Dijous, 16

10:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/04/2020)

Divendres, 17

10:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/04/2020)

15:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 15/04/2020)

Dilluns, 20

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/04/2020)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 17/04/2020)

11:00h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 20/04/2020)

Dimarts, 21

16:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/04/2020)

Dimecres, 22

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/04/2020)

Dijous, 23

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 22/04/2020)

10:15h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 22/04/2020)

Divendres, 24

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/04/2020)

Dilluns, 27

10:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/04/2020)

Dimarts, 28

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/04/2020)

11:00h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 27/04/2020)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/04/2020)

16:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/04/2020)

16:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/04/2020)

Dimecres, 29

10:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/04/2020)