AGENDA

Setembre de 2020

Dimarts, 1

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/08/2020)

13:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 28/08/2020)

Dilluns, 7

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/09/2020)

Dimarts, 8

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/09/2020)

16:40h

Conferència de premsa del Grup de JxCat per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/09/2020)

Dimecres, 9

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/09/2020)

12:00h

Reunió comitè d'Empresa Saint Gobain Glass

(Aparició al web: 18/11/2020)

13:50h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/09/2020)

17:00h

Reunió plataforma del servei d'atenció domiciliaria de Catalunya

(Aparició al web: 18/11/2020)

Dijous, 10

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/09/2020)

Dilluns, 14

10:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/09/2020)

17:00h

Reunió representants de CCOO del Cos d'Agents Rurals (CAR)

(Aparició al web: 18/11/2020)

Dimarts, 15

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/09/2020)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/09/2020)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 10/09/2020)

16:20h

Conferència de premsa del Grup de JxCat per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/09/2020)

Dimecres, 16

09:00h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/09/2020)

18:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària. A les 18:30h o una hora i quart després d'acabar el Ple.

Sala de mesa

(Aparició al web: 16/09/2020)

Divendres, 18

10:02h

Ple del Parlament

Sessió específica (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/09/2020)

Dilluns, 21

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 16/09/2020)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/09/2020)

Dimarts, 22

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/09/2020)

15:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/09/2020)

16:30h

Conferència de premsa del Grup de JxCat per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/09/2020)

Dimecres, 23

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/09/2020)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/09/2020)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/09/2020)

13:30h

Reunió Les 4

(Aparició al web: 18/11/2020)

14:00h

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/09/2020)

Divendres, 25

09:30h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 21/09/2020)

Dilluns, 28

10:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/09/2020)

Dimarts, 29

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/09/2020)

15:30h

Reunió amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya i FECALON

(Aparició al web: 18/11/2020)

15:30h

Reunió grups parlamentaris amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya i FECALON

Anna Tarrés

(Aparició al web: 11/11/2020)

Dimecres, 30

09:30h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/09/2020)

13:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/10/2020)

14:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/09/2020)

14:50h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 30/09/2020)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/09/2020)

19:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/09/2020)

20:20h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/10/2020)

20:25h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 30/09/2020)