AGENDA

Novembre de 2019

Dilluns, 4

10:00h

Mesa

Palau del Parlament

(Aparició al web: 08/11/2019)

15:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Sala 2

(Aparició al web: 08/11/2019)

Dimarts, 5

11:00h

Junta de Portaveus

(Aparició al web: 08/11/2019)

16:30h

Conferència de premsa de Josep Costa (JxCat) per valorar l'últim advertiment del TC

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/11/2019)

Dilluns, 11

11:00h

Ponència: Pj de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sala 2

(Aparició al web: 08/11/2019)

11:00h

Ponència: Pj de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sala 1

(Aparició al web: 08/11/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:30h

Convocatòria Ponència de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:30h

Ponència de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sala 3

(Aparició al web: 08/11/2019)

Dimarts, 12

08:30h

Reunió de Grup

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sala de grups

(Aparició al web: 08/11/2019)

10:30h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sala 3

(Aparició al web: 08/11/2019)

12:00h

Reunió de Grup

(Aparició al web: 08/11/2019)

13:15h

Mesa

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dimecres, 13

13:00h

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dijous, 14

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sala 2

(Aparició al web: 08/11/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

(Aparició al web: 15/11/2019)

Divendres, 15

12:00h

Mesa de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

(Aparició al web: 15/11/2019)

16:30h

Ponència de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dilluns, 18

10:00h

Proposició de Llei de protecció d'Oliveres Monumentals

(Aparició al web: 21/11/2019)

12:00h

Mesa de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

(Aparició al web: 21/11/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

(Aparició al web: 15/11/2019)

16:30h

Ponència de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sala 9

(Aparició al web: 21/11/2019)

17:00h

Intergrup del Poble Gitano

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dimarts, 19

10:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:00h

Mesa

(Aparició al web: 21/11/2019)

11:00h

Junta de portaveus

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/11/2019)

13:40h

Conferència de premsa d'Eduard Pujol (JxCat) per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/11/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió de la Infància

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Ponència conjunta que ha d'elaborar el text de la Proposta de reforma del Reglament

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dimecres, 20

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sala 1

(Aparició al web: 21/11/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dijous, 21

10:00h

Comissió de Justícia

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:00h

18:00h

Comissió de Salut

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:30h

Comissió Sindicatura de Comptes

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dilluns, 25

09:30h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sala 3

(Aparició al web: 21/11/2019)

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sala 2

(Aparició al web: 21/11/2019)

11:30h

Conferència de premsa del grup de JxCat per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/11/2019)

Dimarts, 26

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sala 1

(Aparició al web: 21/11/2019)

10:00h

Ponència de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

(Aparició al web: 28/11/2019)

13:15h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

(Aparició al web: 28/11/2019)

14:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sala 4

(Aparició al web: 28/11/2019)

15:00h

Ple

(Aparició al web: 28/11/2019)

Dimecres, 27

09:00h

Ple

(Aparició al web: 28/11/2019)

13:45h

Proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya

(Aparició al web: 21/11/2019)

19:30h

Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Sala 1

(Aparició al web: 28/11/2019)

Dijous, 28

10:00h

Comissió d'Educació

Sala de grups

(Aparició al web: 28/11/2019)

Divendres, 29

10:00h

Comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sala de grups

(Aparició al web: 28/11/2019)

15:00h

Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

(Aparició al web: 21/11/2019)