AGENDA

Juny de 2020

Dimarts, 2

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 29/05/2020)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2020)

Dimecres, 3

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2020)

Dijous, 4

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/06/2020)

Divendres, 5

09:30h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 29/05/2020)

10:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 21/05/2020)

12:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 02/06/2020)

Dilluns, 8

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2020)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2020)

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 04/06/2020)

Dimarts, 9

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 05/06/2020)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 05/06/2020)

16:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/06/2020)

Dimecres, 10

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/06/2020)

15:30h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2020)

Dijous, 11

11:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/06/2020)

16:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/06/2020)

Divendres, 12

09:30h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 08/06/2020)

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/06/2020)

Dilluns, 15

10:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2020)

Dimarts, 16

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 12/06/2020)

15:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2020)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2020)

Dimecres, 17

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2020)

Dijous, 18

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/06/2020)

Divendres, 19

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/06/2020)

12:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 17/06/2020)

Dilluns, 22

10:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 15/06/2020)

Dimarts, 23

10:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/06/2020)

Dijous, 25

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/06/2020)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/06/2020)

10:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 22/06/2020)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/06/2020)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/06/2020)

15:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/06/2020)

18:00h

Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/06/2020)

Divendres, 26

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/06/2020)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 22/06/2020)

Dilluns, 29

09:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement | Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2020)

10:00h

Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2020)

10:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/06/2020)

Dimarts, 30

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/06/2020)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 26/06/2020)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/06/2020)

15:35h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/06/2020)

15:35h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/06/2020)

16:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/06/2020)