AGENDA

Febrer de 2018

Dimarts, 6

11:30h

Reunió Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

(Aparició al web: 06/02/2018)

Divendres, 9

11:00h

12:00h

Reunió GP PSC-Units

Parlement

(Aparició al web: 09/02/2018)

Dimarts, 13

11:00h

Reunió Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

(Aparició al web: 09/02/2018)

Dimarts, 20

11:00h

Reunió Grup Parlamentari

Parlament

(Aparició al web: 14/02/2018)

12:30h

Reunió Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

(Aparició al web: 20/02/2018)

Dimarts, 27

11:00h

Reunió grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar

(Aparició al web: 27/02/2018)