Fotografies dels diputats: Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

Cerca de diputat/ada

Les fotografies dels diputats i diputades es publiquen al web a mesura que el Parlament en disposa.

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar