Fotografies dels diputats: Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Mixt