Fotografies dels diputats: Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Cerca de diputat/ada

Les fotografies dels diputats i diputades es publiquen al web a mesura que el Parlament en disposa.