Grup Mixt

  • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  • I. Sra. Esperanza García González (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  • Sr. Carles Riera Albert (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  • I. Sr. Daniel Serrano Coronado (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  • Sra. Natàlia Sànchez Dipp (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)