Composició: Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

Representant
Diputats