Diputats per circumscripció electoral

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Mixt

Circumscripció electoral de Girona

Grup Mixt