Butlletí del CAPCIT

Actualització: 5 de febrer de 2019

Informació facilitada per: CAPCIT

Butlletí del CAPCIT

El Butlletí del CAPCIT té la voluntat de ser un format sintètic i directe per a presentar als diputats temes d'interès científic i tècnic

Núm. 0 - Què és el CAPCIT? Presentació del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia. Novembre 2018

Núm. 13 - Conferència anual de l'EPTA del 2018. Gener 2019

Núm. 12 - L'espectre electromagnètic no ionitzant. Març 2017

Núm. 11 - El futur del treball en l'era digital. Agost 2016

Núm. 10 -El Projecte de llei del canvi climàtic. Juliol 2016

Núm. 9 - Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014). Abril 2016

Núm. 8 - Les escombraries espacials. Juny 2015

Núm. 7 - Recerca i empresa: col·laborar per competir millor. Juliol 2014

Núm. 6 - Les vacunes, una necessitat per a la salut, un bé social. Juny 2014

Núm. 5 - Idees i projectes innovadors en l'assessorament científic als parlaments. Maig 2014

Núm. 4 - El Parlament Científic Jove Català 2014. Abril 2014

Núm. 3 - El boom de l'Àrtic. Octubre 2013

Núm. 2 - L'educació cientificotècnica dels infants i els joves a Catalunya. Octubre 2013

Núm. 1 - Neuromodulació i neuroelectrònica. Oportunitats i reptes per al sistema de salut i la indústria catalans. Abril 2013