Informes i Butlletí del CAPCIT

Actualització: 4 de juliol de 2023

Informació facilitada per: CAPCIT

Informes del CAPCIT

Informes sobre ciència i tecnologia demanats pel CAPCIT

La natura sota pressió. Els humans com a força disruptiva (2022)

Desinformació a les xarxes socials: Què és i com identificar-la (2022)

Microplàstics en el medi ambient (especialment, a la Mediterrània) (2021)

Butlletí del CAPCIT

El Butlletí del CAPCIT té la voluntat de ser un format sintètic i directe per a presentar als diputats temes d'interès científic i tècnic

Núm. 0 - Què és el CAPCIT? Presentació del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia. Novembre 2018

Núm. 19 - Vacunes i Covid-19: preguntes essencials. Desembre 2020

Núm. 18 - Ètica i intel·ligència artificial. Octubre 2020

Núm. 17 - Ciència i gènere. Juliol 2020

Núm. 16 - COVID-19: preguntes essencials. Abril 2020

Núm. 15 - Tecnologia per a la cura de la gent gran. Setembre 2019

Núm. 14 - Efectes econòmics i socials de la digitalització. Abril 2019

Núm. 13 - Conferència anual de l'EPTA del 2018. Gener 2019

Núm. 12 - L'espectre electromagnètic no ionitzant. Març 2017

Núm. 11 - El futur del treball en l'era digital. Agost 2016

Núm. 10 - El Projecte de llei del canvi climàtic. Juliol 2016

Núm. 9 - Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014). Abril 2016

Núm. 8 - Les escombraries espacials. Juny 2015

Núm. 7 - Recerca i empresa: col·laborar per competir millor. Juliol 2014

Núm. 6 - Les vacunes, una necessitat per a la salut, un bé social. Juny 2014

Núm. 5 - Idees i projectes innovadors en l'assessorament científic als parlaments. Maig 2014

Núm. 4 - El Parlament Científic Jove Català 2014. Abril 2014

Núm. 3 - El boom de l'Àrtic. Octubre 2013

Núm. 2 - L'educació cientificotècnica dels infants i els joves a Catalunya. Octubre 2013

Núm. 1 - Neuromodulació i neuroelectrònica. Oportunitats i reptes per al sistema de salut i la indústria catalans. Abril 2013