Butlletí i informes del CAPCIT. Núm. 1 - Neuromodulació i neuroelectrònica. Oportunitats i reptes per al sistema de salut i la indústria catalans. Abril 2013