Butlletí i informes del CAPCIT. Núm. 12 - L'espectre electromagnètic no ionitzant. Març 2017