I. Sra. Inés Arrimadas García

Rendes anuals íntegres percebudes del Parlament (27/03/2019)

Abans d'acabar el primer trimestre de cada any, es publiquen les rendes anuals íntegres que cada diputat en actiu de la legislatura en curs va percebre durant l'any fiscal anterior.