Tornar a la fitxa de

Rendes anuals íntegres percebudes del Parlament

Abans d'acabar el primer trimestre de cada any, es publiquen les rendes anuals íntegres que cada diputat de la legislatura en curs va percebre durant l'any fiscal anterior.

Imatge nformació  No hi ha dades a mostrar.