Excm. Sr. Joan Sabaté i Borràs

Filiació

Fotografia de Joan Sabaté i Borràs
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació