I. Sr. Jordi Carbonell i Sebarroja

Filiació

Fotografia de Jordi Carbonell i Sebarroja
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.07.2005, BOPC, 212.

Càrrecs parlamentaris

Més informació