I. Sra. Josefina Cambra i Giné

Filiació

Fotografia de Josefina Cambra i Giné
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació