I. Sra. Alba Metge Climent

Filiació

Fotografia de Alba Metge Climent
Llista Electoral:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Partit Polític:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Republicà. Membre. Alta: 22.01.2020, BOPC, 520. Baixa: 22.12.2020.

Càrrecs parlamentaris

Més informació