I. Sr. Alfons Montserrat Esteller

Filiació

Fotografia de Alfons Montserrat Esteller
Llista Electoral:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Partit Polític:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Republicà. Membre. Alta: 18.07.2019, BOPC, 391. Baixa: 22.12.2020.

Càrrecs parlamentaris

Més informació