Il·lma. Sra. Aurora Carbonell i Abella

Filiació

Fotografia de Aurora Carbonell i Abella
Llista Electoral:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Partit Polític:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Republicà. Membre. Alta: 25.07.2019, BOPC, 399. Baixa: 22.12.2020.

Càrrecs parlamentaris

Més informació