I. Sr. Carles Magriñà i Miracle

Filiació

Fotografia de Carles Magriñà i Miracle
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 18.02.1997, BOPC, 142. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació