I. Sra. Vinyet Panyella i Balcells

Filiació

Fotografia de Vinyet Panyella i Balcells
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 26.03.1996, BOPC, 36. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació