I. Sra. Isabel Muradàs i Vázquez

Filiació

Fotografia de Isabel Muradàs i Vázquez
Llista Electoral:
Convergència i Unió 
Partit Polític:
Convergència i Unió 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 26.05.2015, BOPC, 581. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació