Excm. Sr. Josep Lluís Vilaseca i Guasch

Filiació

Fotografia de Josep Lluís Vilaseca i Guasch
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 02.09.1997, BOPC, 197.

Càrrecs parlamentaris

Més informació