I. Sr. Benet Tugues i Boliart

Filiació

Fotografia de Benet Tugues i Boliart
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Portaveu. Alta: 08.10.1996, BOPC, 99. Baixa: 24.08.1999.

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 08.10.1996, BOPC, 99.

Càrrecs parlamentaris

Més informació