I. Sr. Simeó Miquel i Peguera

Filiació

Fotografia de Simeó Miquel i Peguera
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació