I. Sr. Francesc Marhuenda i Garcia

Filiació

Fotografia de Francesc Marhuenda i Garcia
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 23.05.1996, BOPC, 57.

Càrrecs parlamentaris

Més informació