Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Enric Herranz i Masó

Filiació

Fotografia de Enric Herranz i Masó
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació