I. Sr. Enric Herranz i Masó

Filiació

Fotografia de Enric Herranz i Masó
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació