I. Sra. Eulàlia Vintró i Castells

Filiació

Fotografia de Eulàlia Vintró i Castells
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Membre. Alta: 17.05.1984. Baixa: 28.07.1987.

Càrrecs parlamentaris