I. Sr. Armand Ródenas i Barrera

Filiació

Fotografia de Armand Ródenas i Barrera
Grup parlamentari:

Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social. Membre. Alta: 01.12.1989, BOPC, 174. Baixa: 21.01.1992.

Grup Mixt. Membre. Alta: 25.05.1990, BOPC, 174. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació