I. Sra. M. Teresa Ribes i Utgé

Filiació

Fotografia de M. Teresa Ribes i Utgé
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació