I. Sr. Antonio Perea Oliva

Filiació

Fotografia de Antonio Perea Oliva
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 23.11.1989, BOPC, 115. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació