I. Sr. Marià Pere i Lizandara

Filiació

Fotografia de Marià Pere i Lizandara
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 18.04.1989, BOPC, 63. Baixa: 18.04.1989. Portaveu adjunt. Alta: 07.09.1989, BOPC, 63. Baixa: 28.11.1989. Membre. Alta: 28.11.1989, BOPC, 63. Baixa: 21.01.1992.

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 18.04.1989.

Càrrecs parlamentaris

Més informació