I. Sr. Jaume Nualart i Serrats

Filiació

Fotografia de Jaume Nualart i Serrats
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 21.01.1992. Portaveu adjunt. Alta: 20.06.1988. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació