I. Sr. Josep Mariné i Grau

Filiació

Fotografia de Josep Mariné i Grau
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 25.07.1989, BOPC, 92. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació