I. Sr. Joaquim Llach i Mascaró

Filiació

Fotografia de Joaquim Llach i Mascaró
Grup parlamentari:

Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Membre. Alta: 07.03.1988. Baixa: 04.04.1988.

Càrrecs parlamentaris