I. Sr. Javier Latorre Piedrafita

Filiació

Fotografia de Javier Latorre Piedrafita
Grup parlamentari:

Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social. Portaveu adjunt. Alta: 27.07.1989, BOPC, 92. Baixa: 29.11.1989, BOPC, 333. Membre. Alta: 27.07.1989, BOPC, 92. Baixa: 20.12.1991, BOPC, 333. Portaveu. Alta: 29.11.1989, BOPC, 92. Baixa: 21.01.1992, BOPC, 333.

Grup Mixt. Portaveu adjunt. Alta: 20.06.1988. Baixa: 27.07.1989, BOPC, 92. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 27.07.1989, BOPC, 92. Membre. Alta: 20.12.1991, BOPC, 333. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació