I. Sr. Joaquim Jou i Fonollà

Filiació

Fotografia de Joaquim Jou i Fonollà
Grup parlamentari:

Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Membre. Alta: 10.04.1980. Baixa: 20.03.1984.

Càrrecs parlamentaris

Més informació