Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta, les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes entre legislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.

Vegeu la composició de la Legislatura XIII-XIV a Legislatures anteriors.


I. Sr. Cipriano García Sánchez

Filiació

Fotografia de Cipriano García Sánchez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Membre. Alta: 17.05.1984. Baixa: 04.04.1988.

Càrrecs parlamentaris

Més informació