I. Sr. Cipriano García Sánchez

Filiació

Fotografia de Cipriano García Sánchez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Membre. Alta: 17.05.1984. Baixa: 04.04.1988.

Càrrecs parlamentaris

Més informació