I. Sra. Rosa Maria Fabian i Martínez

Filiació

Fotografia de Rosa Maria Fabian i Martínez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 21.01.1992.

Càrrecs parlamentaris

Més informació