I. Sr. Antoni Cuadras i Camps

Filiació

Fotografia de Antoni Cuadras i Camps
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Membre. Alta: 10.04.1980. Baixa: 20.03.1984.

Càrrecs parlamentaris

Més informació