I. Sr. Josep M. Corral i Belorado

Filiació

Fotografia de Josep M. Corral i Belorado
Grup parlamentari:

Diputats no adscrits. Membre. Alta: 10.12.1981. Baixa: 11.07.1983.

Grup Mixt. Membre. Alta: 11.07.1983. Baixa: 20.03.1984.

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Membre. Alta: 05.09.1980. Baixa: 10.12.1981.

Càrrecs parlamentaris

Més informació