I. Sra. M. Dolors Calvet i Puig

Filiació

Fotografia de M. Dolors Calvet i Puig
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Membre. Alta: 10.04.1980. Baixa: 20.03.1984.

Càrrecs parlamentaris

Més informació