I. Sr. Manuel Ferran Bauzà i Gómez

Filiació

Fotografia de Manuel Ferran Bauzà i Gómez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 20.06.1988. Baixa: 25.09.1991, BOPC, 295.

Càrrecs parlamentaris

Més informació