Excm. Sr. Anton Cañellas i Balcells

Filiació

Fotografia de Anton Cañellas i Balcells
Grup parlamentari:

Diputats no adscrits. Membre. Alta: 06.04.1983. Baixa: 11.07.1983.

Grup Mixt. Membre. Alta: 11.07.1983. Baixa: 20.03.1984.

Grup parlamentari de Centristes. Membre. Alta: 10.04.1980. Baixa: 06.04.1983.

Càrrecs parlamentaris

Més informació