I. Sr. Martí Pachamé Barrera

Filiació

Fotografia de Martí Pachamé Barrera
Llista Electoral:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Partit Polític:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Ciutadans. Membre. Alta: 04.09.2018, BOPC, 143. Baixa: 22.12.2020.

Càrrecs parlamentaris

Més informació