Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Il·lma. Sra. Anna Maria Erra i Solà

Filiació

Fotografia de Anna Maria Erra i Solà
Llista Electoral:
Junts per Catalunya 
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona (resultats electorals provisionals XIII Legislatura) 
Partit Polític:
Junts per Catalunya 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Membre. Alta: 19.06.2018, BOPC, 105. Baixa: 22.12.2020.

Agenda d'avui

No s'han trobat esdeveniments per avui

Més esdeveniments


Càrrecs parlamentaris

Més informació

Activitat

Data d'actualització de les dades personals:

 

Dades personals - contacte

Declaracions de rendes, de béns, d'activitats i càrrecs i d'interessos econòmics