I. Sr. Jaume Rodri i Febrer

Filiació

Fotografia de Jaume Rodri i Febrer
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 03.04.1992. Baixa: 26.09.1995.

Càrrecs parlamentaris

Més informació